1. De verkoper

Schoondart is eigendom van SCHNBRT met maatschappelijke zetel te Schelle, Provinciale Steenweg 213.
Ondernemingsnummer: BTW BE 0669 885 661

2. Toepassing

Wanneer de klant zijn online bestelling bevestigt, verklaart deze akkoord gegaan te zijn met deze algemene voorwaarden.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

3. Beschrijvingen en foto’s op www.schoondart.be

SCHNBRT levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal SCHNBRT de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. SCHNBRT kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaan uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken van het origineel product. De instelling en kwaliteit van uw beeldscherm kunnen hier een rol bij spelen. SCHNBRT is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de artikelen aangeboden op de site. In dergelijke gevallen richt u zich tot de desbetreffende fabrikant, adressen of andere gegevens kunnen bekomen worden via SCHNBRT, bij dergelijke gevallen zullen wij onze artikelen controleren op dergelijke gelijkwaardige gebreken.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op www.schoondart.be zijn in euro, inclusief BTW en exclusief transportkosten.

SCHNBRT behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijde aan te passen of te corrigeren. SCHNBRT is niet verantwoordelijk voor prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer, zet- of drukfouten en kan deze corrigeren ook na een bestelling.

5. Transportkosten

Transportkosten van pakjes binnen België werden door SCHNBRT vastgesteld op 4,95 euro inclusief BTW, voor verzendingen naar Nederland bedragen deze 6,95 euro inclusief BTW.

Bestellingen vanaf 50 euro worden gratis verstuurd binnen België en naar Nederland.

6. Bestelling

Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn bestelling. Op deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en SCHNBRT op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

7. Betaling

Betalen kan door middel van een online betaling. Hiervoor werkt Schoondart samen met betaalplatform Mollie. Dit platform laat betalingen toe door middel van:

  • Online banking
  • Bancontact
  • Paypal

Betalen kan ook door middel van een bankoverschrijving. Hiervoor dient u een betaling uit te voeren op rekening van Stichting Mollie Payments. Rekeningnummer en betalingsreferentie worden zichtbaar na het plaatsen van de bestelling. Pas na ontvangst van deze betaling wordt de bestelling verzonden.

8. Levering

Het pakje wordt verstuurd nadat SCHNBRT de betaling ontvangen heeft. De levering gebeurt binnen de vijf werkdagen in alle Europese landen. Alle bestellingen worden verstuurd via Bpost en krijgen een unieke tracking code. Deze code wordt per mail bezorgd.

9. Verzakingsrecht – retourneren

De klant heeft het recht af te zien van de verkoopovereenkomst en/of geleverde artikelen zonder betaling van boete of opgave van motief. Dit dient te gebeuren binnen de 14 kalenderdagen na levering van de producten.

De transportkosten voor het retourneren van deze artikels vallen ten laste van de koper, en bedragen 4,95 euro inclusief BTW bij verzending vanuit België, 6,95 euro inclusief BTW bij verzending vanuit Nederland.

Retourneren is gratis indien het gaat om een foutieve levering of indien het product onherstelbaar beschadigd werd door transport.

10. Risico van verzending

SCHNBRT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje verstuurd met Bpost is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

11. Garantie

SCHNBRT biedt garantie op verkochte artikelen, zoals deze wordt aangeboden door de fabrikant.

12. Klachten

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkopen beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.